• Smíchocvik Metrový smích
 • Smíchocvik Pochvala
 • Smíchocvik Veselý krtek
 • Smíchocvik Indický autobus
 • Smíchocvik Výpověď z práce
 • Smíchocvik Mobilní telefon
 • Teoretický úvod k józe smíchu
 • Spokojený lektor
 • Smíchocvik Pštros
Vladimír Paleček - jóga smíchu
"Smích se může stát nádherným uvedením do stavu nemyšlení." Osho
Masáž zvukem tibetských mís

Metodu masáže zvukem tibetských mís mi předal František Horváth. Masáž tibetskou mísou získal studiem u jednoho z léčitelů Dalajlámova doktora Lobsang Láma Dhondup v indickém městě McLeod Ganj (je to místo, kde sídlí tibetská exilová vláda).

Některé z účinků masáže zvukem:
Kontraindikace k tibetské míse:
 1. Těhotné ženy.
 2. Diagnostikovaná deprese.
 3. Epilepsie.
 4. Kardiostimulátor.
Masáž zvukem tibetských mís je speciální druh zvukové terapie.

Zpívající mísa vám je pokládána přímo na tělo, kde jí terapeut rozeznívá. Během takové seance zůstáváte zcela oblečení. Uklidňující zvuky a jemné vibrace vydávané zpívající mísou navozují pocit vnitřní pohody a rovnováhy a zároveň umožňují Masáž zvukem velmi efektivní a hlubokou zvukovou relaxaci. Ve stavech hluboké relaxace se dostáváme do kontaktu s našimi intuitivními složkami, což nám pomáhá v sobě probudit naši přirozenou sebejistotu a sebedůvěru. Masáž zvukem jemným způsobem uvolňuje a rozpouští napětí a bloky v těle i mysli.

Jak masáž zvukem funguje?

Základním stavebním prvkem lidského těla je buňka a nejjednodušším způsobem jak komunikovat s buňkami je pomocí vibrace. Externí vibrace v buňkách vyvolávají rezonanci shodnou se zdrojem vibrací. Zvuk rozezněné zpívající mísy přiložené na tělo, které se skládá ze 70 % z vody, je touto vodou přenášen, čímž buňky rozechvívá. Zvukové vlny se tak tělem šíří, jako soustředné vlny po hladině vyvolané hozením kamene do vody ve stále větších kruzích. Čistí se tak krev, masírují svaly, orgány a dokonce i kosti. Zároveň se tímto způsobem navozuje hluboká relaxace a orgány se harmonizují a energizují. Všech těch více než 100 biliónů buněk, které jsou stavebním materiálem lidského těla, tak dostává jemnou buněčnou masáž. Vibrace tibetských mís jsou dostatečně klidné na to, aby ztišili nervový systém a zároveň dostatečně silné, aby pronikly hluboko do těla a prostoupily i kostmi. Vibrace proniknou až do míst, kam byste se s rukou a prsty nikdy nedostali a navozují tak léčení, kterého byste jinou cestou jen velice těžko dosáhli.

Zdroj informací:www.kouzlozvuku.cz

Osho meditace
Pohled z ostrova Palagruža

Meditace je ve své podstatě základem bdělého vnímání, vnímání toho, co se děje uvnitř vás samých a kolem vás. Třebaže není meditace sama o sobě technikou. Jsou mnohé techniky, které vás učí bdělosti a až zvládnete jejich umění, stanou se vaším partnerem. Ať bude kdekoli – v práci, při zábavě. Prostě při všem a všude. Další podrobnosti o Osho meditacích se můžete dočíst zde.

"Většina z nás byla učena, že k dosažení úspěchu v životě, je důležitý neustálý boj a usilování o něco, na něco se zaměřovat, koncentrovat se. Problém tohoto přístupu spočívá v tom, že čím více se snažíme, tím více jsme ve větším napětí. A čím je napětí větší, tím je větší i neschopnost uvolněného jednání. Z meditačního přístupu vyplývá pochopení, že k tomu, abychom život co nejlépe prožili, abychom si každý jeho okamžik vychutnali co nejlépe – získali z každého okamžiku života to nejlepší – musíme být co nejvnímavější. A být vnímavý znamená uvolněný.

Převážná část lidí se domnívá, že uvolnění je spojeno s cestou ven. Meditace dává jinou možnost – uvolnit se cestou dovnitř. Svět nebyl dosud nikdy tak neklidným místem k žití, současný člověk je pod velkým tlakem. Nikdy nebyli lidé v tak obrovském napětí. A právě pro naši moderní mysl byly vynalezeny tyto metody, jejichž současný přístup odpovídá současným lidem."

(Osho - Meditace první a jediná svoboda) Večer na jachtě v Jadranském moři

Meditace smíchem neboli katarzní delikatesa ze zážitků jógy smíchu

"Člověk by se měl smát celý svůj život. Jestli se dokážete smát v jakékoli situaci, naučíte se jim čelit - a to vám pomůže dospět. Neříkám vám, že nemáte plakat. Ve skutečnosti však, když se neumíte smát, neumíte ani plakat. Smích a pláč jdou ruku v ruce, jsou součástí jednoho jevu - autentického bytí v pravdě." Osho

Co je meditace smíchem

Při cvičeních jógy smíchu předstíráme smích a skupinová dynamika vede k tomu, že se smích stává spontánním a nenuceným. Delikatesou ze zážitků jógy smíchu je meditace smíchem, která se tvoří smíchocvičeními "rozcvičenou bránicí" a tělem zaplaveným endorfiny. V meditaci smíchu z nás smích proudí jako voda z vodotrysku. To je stav meditace smíchem. Nesmějete se, ale stanete se smíchem. Lidé zažívají prožitek spojení s ostatními a tím i mnohem silnější přenos smíchu. Někteří lidé skočí do smíchu a zcela zažívají pocity absolutního, emocionálního uvolnění, extatické svobody "výbuch" vědomí a úplné vyprázdnění mysli. Je to hlubší prožitek ničím nepodmíněného smíchu, jiný druh smíchu, při kterém se vám kutálí po tváři slzy a začnou vás bolet lícní svaly. Možná zjistíte, že se šíleně válíte po podlaze. A to vše bez humoru jako jsou vtipy nebo jiné prvky. Meditace smíchem je nefalšovaný druh smíchu a prožitek katarze, která otevírá vrstvy podvědomé mysli a umožňuje prožívat smích z hloubi nitra. Zážitky můžou být také někdy spojeny s katarzí a uvolnění pláčem, který pomáhá léčit emocionální zranění a rozpouští emoční omezení. Účinek meditace smíchem má velmi silný transformační účinek.

Osho kundalini meditace
Příprava na meditaci Meditace Meditace

OSHO Kundalini meditace je lehká a příjemná meditace, ideální začátek pokud OSHO meditace ještě neznáte.

V meditačních centrech se dělá každý večer, protože má úžasnou schopnost nechat zážitky z prožitého dne v sobě dosednout a nepříjemné věci opustit. Zbavuje napětí a ztuhlosti v těle i mysli a posiluje vědomou uvolněnou pozornost. Uvolněná energie může proudit a přináší nám radost a blaženost.

Meditace trvá 60 minut a má 4 fáze:

1. fáze: třesení (15min)
Buďte uvolnění a nechte celé své tělo se třást. Pociťujte energii stoupající nahoru od chodidel. Celí se uvolněte a staňte se tím třesením. Oči mohou být otevřené nebo zavřené.

2. fáze: tanec (15min)
Tančete … jakkoli to cítíte. Nechte celé tělo pohybovat se tak, jak samo chce. Oči mohou být otevřené nebo zavřené.

3. fáze: pozorování (15min)
Zavřete oči a zůstaňte v klidu. Můžete sedět nebo stát. Buďte svědkem všeho, co se děje uvnitř a venku.

4. fáze: relaxace (15min)
Nechte oči zavřené, lehněte si a zůstaňte v klidu.

"Když děláte meditaci Kundalini, dovolte třesení, ale nedělejte ho! Stůjte tiše, pociťujte jak přichází a když se vaše tělo začne trochu chvět, pomozte mu, ale nezačněte ho dělat! Užijte si ho, ciťte tu blaženost, dovolte mu přijít, přijměte ho, přivítejte ho, ale nekonejte." Osho

"Když říkám třeste se, znamená to, že by se vaše pevnost, vaše zkamenělé bytí mělo otřást v samém základě tak, že se stane tekutinou, fluidem, roztaje, bude proudit. Když se vaše zkamenělé bytí stane tekuté, vaše tělo to bude následovat. Pak nebude ten, kdo se třese, ale pouze samo třesení. Nikdo ho nedělá, jednoduše se děje. Ten kdo činí zmizí." Osho

Autor fotografií v záhlaví: Petr Hoffelner (foceno na akci Mezi ploty v Bohnicích v květnu 2018)

Copyright © 2016-2020 Všechna práva vyhrazena.